Hvis du handler med reservedele, biludstyr, andre bilrelaterede ting, tøj eller lignende, har du mulighed for at komme i kontakt med masser af mennesker på "Classic Street" lørdag den 26. august. Den viste stand er på 3 x 6 meter.

En stand på 3x3 meter koster kun 50 kr. pr. m2 incl. moms.

Henvendelse til Erik Lauritsen på tlf. 40 88 21 31 eller e-mail: info@automania.dk